INFORMACJE OGÓLNE

Termin:  26.06.2016 – 28.06.2016
Miejsce: Poznań
Koszt:    10 zł od uczestnika
Nocleg: Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy ul.Drzymały 3 w Poznaniu
              (tylko dla zgłoszonych i zarejestrowanych osób)

 

KOMENDA ZLOTU

Komendantka: phm. Dominika Marciniak
Wice komendantka: phm. Marta Nolka
Kwatermistrz:
Szefowa Biura: